Kumpulan Hartje zomer bij SIOH
27-08-2011
Kumpulan Nazomer party
24-09-2011
Met de Bibits naar SIOH
22-10-2011
Als de dagen korten
19-11-2011
Matinee Dansant Kerst bij SIOH
17-12-2011
Stichting Indische Ouderenraad Haarlem
S I O H