Stichting Indische Ouderenraad Haarlem
S I O H
Nieuwjaarsparty
25-01-2014
Afscheid Koning Winter 22-02-2014
Jaarfeest
26-04-2014
Voorjaarsparty
29-03-2014
Hawaiian Party
28-06-2014
SIOH Pasar
26-07-2014
Bibits bij SIOH
30-08-2014